Over StepWise

StepWise Consulting stelt zich ten doel organisaties stapsgewijs mee te nemen in de inrichting en uitrol van het Agile gedachtengoed. Agile werken heeft veel meer impact op organisaties dan organisaties op het eerste moment doorzien. Natuurlijk moet iedere organisatie het Agile werken zelf stapsgewijs ontdekken, echter het werkt effectiever en sneller om al eerder te beseffen wat de impact van Agile werken en het verder uitrollen daarvan (‘Scaling Agile’) op de organisatie is, en de organisatie daarvoor klaar te maken en daarin te begeleiden.

StepWise

Volg ons:

info@step-wise.nl
+31 6 5339 0935
Postbus 1332
1000 BH, Amsterdam